Giải thích từ ngữ

Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

THÁNH CA ONLINE chân thành cảm ơn Anh Điểu Tuấn đã cho phép sử dụng Tuyển Tập Bài Hát Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu. 
Mọi nhu cầu cần có quyển bài hát này xin liên hệ trực tiếp với anh Điểu Tuấn.

  • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
  • Điện thoại: 08-3726-7172


Bài số:1 - XIN THẦN LINH ĐẾN

Bài số:2 - TRỌN CẢ TẤM LÒNG

Bài số:3 - KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

Bài số:4 - LỬA PHỤC HƯNG

Bài số:5 - CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI ĐÂY

Bài số:6 - XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số:7 - CHẠM LÒNG CON

Bài số:8 - HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

Bài số:9 - CON TIN NƠI NGÀI

Bài số:10 - THIÊN CHÚA NGỰ

Bài số:11 - VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ

Bài số:12 - CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số:13 - NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số:14 - HIỆP LẠI TRONG ÂN ĐIỂN

Bài số:15 - XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT

Bài số:16 - ĐOÀN DÂN GIAO ƯỚC

Bài số:17 - CÙNG HỌP NHAU

Bài số:18 - KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT

Bài số:19 - CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số:20 - HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA

Bài số:21 - ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

Bài số:22 - CHÚA TÁN DANH CHÚA

Bài số:23 - HÁT VÌ GIÊ-XU

Bài số:24 - DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN

Bài số:25 - HIỆP MỘT

Bài số:26 - NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số:27 - HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA

Bài số:28 - NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số:29 - HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA

Bài số:30 - NGÀI LÀ CHÚA

Bài số:31 - TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Bài số:32 - NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số:33 - TÔN VINH CHA

Bài số:34 - CHÚC TÔN CHÚA

Bài số:35 - BÀI CA NGỢI KHEN

Bài số:36 - VÌ CHÚA TOÀN NĂNG

Bài số:37 - TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số:38 - CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số:39 - CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY

Bài số:40 - GIÊ-HÔ-VA NI-SI

Bài số:41 - CHÚNG CON YÊU NGÀI

Bài số:42 - DANH QUÝ TRỌNG

Bài số:43 - NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số:44 - CA NGỢI CHÚA

Bài số:45 - NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số:46 - TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI

Bài số:47 - TÔI SẼ NGỢI CA

Bài số:48 - VUA SẼ ĐẾN

Bài số:49 - HÁT CHO NGÀI

Bài số:50 - LỚN BẤY DUY NGÀI

Bài số:51 - VỚI CẢ TRÁI TIM

Bài số:52 - VUA CÁC VUA

Bài số:53 - GIÊ-XU ĐẸP THAY DANH NGÀI

Bài số:54 - DANH CAO QUÝ

Bài số:55 - DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA

Bài số:56 - SUY TÔN CHÚA NĂNG QUYỀN

Bài số:57 - NGỢI CA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Bài số:58 - HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số:59 - VINH QUANG VUA GIÊ-XU

Bài số:60 - VUI MỪNG CA HÁT

Bài số:61 - TÌNH YÊU LỚN LAO

Bài số:62 - GIÊ-XU CON SUY TÔN NGÀI

Bài số:63 - VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số:64 - TÔN THỜ BA NGÔI

Bài số:65 - DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số:66 - CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số:67 - LẠY CHA YÊU THƯƠNG

Bài số:68 - QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

Bài số:69 - HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số:70 - CẤT TIẾNG CA VANG

Bài số:71 - LỜI TẠ ƠN CHÚA

Bài số:72 - CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số:73 - DÂNG LÊN VUA THÁNH

Bài số:74 - TÔN CAO DANH CHÚA

Bài số:75 - NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số:76 - NHƯNG TRƯỚC HẾT

Bài số:77 - CHÚA VĨ ĐẠI

Bài số:78 - TỤNG NGỢI CHÚA THÁNH

Bài số:79 - NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số:80 - CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số:81 - CA NGỢI CHÚA TÔI

Bài số:82 - VƯỢT TRÊN TẤT CẢ

Bài số:83 - LÒNG CON TÔN KÍNH CHA

Bài số:84 - HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số:85 - TRỌN ĐỜI CA NGỢI CHÚA

Bài số:86 - CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số:87 - TÔN VINH CỨU CHÚA

Bài số:88 - THÁNH THAY! THÁNH THAY! THÁNH THAY!

Bài số:89 - CÔNG VIỆC TAY CHÚA

Bài số:90 - MAU CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

Bài số:91 - CÙNG ĐẾN DÂNG LÊN LỜI SUY TÔN

Bài số:92 - CHÚC TÔN THIÊN CHÚA CAO VỜI

Bài số:93 - ĐẾN CÙNG CHA

Bài số:94 - CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY

Bài số:95 - NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số:96 - TÂM CON

Bài số:97 - THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO

Bài số:98 - HÔ-SA-NA

Bài số:99 - CA NGỢI CHÚA

Bài số:100 - VUI TRONG DANH GIÊ-XU

Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối