Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Việt Nam

Bài số:361 - Ai Giảng Tin Lành?

Bài số:718 - Ái Từ Cứu Tôi

Bài số:286 - Ai Tuyệt Vọng

Bài số:335 - Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng

Bài số:763 - An Bình Trong Chúa

Bài số:302 - Ân Hồng Cứu Ân

Bài số:824 - An Tâm Bên Chúa

Bài số:303 - Ân Điển

Bài số:457 - Ân Điển Của Chúa

Bài số:307 - Ân Điển Cứu Chúa

Bài số:821 - Ân Điển Lạ Lùng

Bài số:709 - Anh Cầu Xin Gì?

Bài số:559 - Ánh Lửa Hồng

Bài số:894 - Anh Nghe Không

Bài số:731 - Ánh Sáng Cho Đời

Bài số:810 - Ánh Sáng Chúa Chiếu Soi

Bài số:84 - Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus

Bài số:491 - Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai

Bài số:784 - Ánh Sáng Thiên Thượng

Bài số:683 - Ánh Sáng Tình Yêu

Bài số:460 - Ánh Sáng Trong Tâm Hồn

Bài số:207 - Ánh Thái Dương Nầy

Bài số:676 - Bài Ca Cảm Tạ

Bài số:649 - Bài Ca Cứu Chuộc

Bài số:556 - Bài Ca Máng Cỏ

Bài số:832 - Bài Ca Phục Hưng

Bài số:781 - Bài Ca Tâm Linh

Bài số:511 - Bài Ca Vĩnh Cửu

Bài số:622 - Bạn Dành Chỗ Cho Jêsus Chưa?

Bài số:723 - Ban Mai

Bài số:737 - Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bài số:379 - Bạn Đứng Phía Nào?

Bài số:29 - Bánh Trường Sanh

Bài số:147 - Bao Cường Quốc Còn Đâu?

Bài số:353 - Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền

Bài số:473 - Báo Tin Lành

Bài số:329 - Báo Tin Lành

Bài số:397 - Báp Têm Trong Jesus

Bài số:882 - Báp-têm Trong Danh Chúa

Bài số:881 - Báp-têm, Sống Đời Sống Mới

Bài số:339 - Bất Dạ Thành

Bài số:102 - Bây Giờ Tôi Tin

Bài số:797 - Bên Chúa Nhân Hiền

Bài số:735 - Bên Kia Bóng Mờ

Bài số:888 - Bên Kia Hoàng Hôn

Bài số:802 - Bên Tôi Là Chúa Jêsus

Bài số:132 - Biến Canh Lạ Thay

Bài số:841 - Biết Jêsus Và Truyền Bá Danh Ngài

Bài số:246 - Biết Nhiều Hơn Về Jesus

Bài số:574 - Bình An Cho Loài Người

Bài số:767 - Bình An Trong Jêsus

Bài số:730 - Bình An Trong Thung Lũng

Bài số:477 - Bình Yên Rất Phước

Bài số:611 - Bóng Tối Sẽ Qua Khi Bình Minh Đến

Bài số:36 - Bóng Xế Sắp Khuất

Bài số:798 - Bước Với Chúa Yêu Thương

Bài số:331 - Buổi Mai Rực Rỡ

Bài số:791 - Buổi Mai Với Jêsus

Bài số:7 - Ca Cảm Tạ

Bài số:153 - Ca Khen Thiên Đạo

Bài số:677 - Ca Khúc Tạ Ơn Và Tôn Vinh

Bài số:515 - Ca Ngợi Chúa

Bài số:527 - Ca Ngợi Chúa Tôi

Bài số:311 - Ca-lép Trông Chúa

Bài số:330 - Các Thánh Đã Nghỉ Yên

Bài số:679 - Cảm Tạ Ơn Chúa

Bài số:146 - Căn Cơ Duy Nhất

Bài số:264 - Căn Cơ Kiên Cố

Bài số:696 - Cần Jêsus Hơn

Bài số:240 - Càng Gần Chúa Hơn

Bài số:299 - Càng Yêu Chúa Hơn

Bài số:462 - Cánh Chúa Hằng Sống

Bài số:259 - Canh Giữ Kêu Cầu

Bài số:32 - Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Bài số:483 - Cầu Nguyện Cho Anh

Bài số:694 - Cầu Xin Cha Đổi Lòng

Bài số:900 - Cầu Xin Chúa Giúp Tôi

Bài số:754 - Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Bài số:518 - Cha Cao Quý

Bài số:125 - Chấm Dứt Cảnh Khổ

Bài số:287 - Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi

Bài số:80 - Chẳng Có Ai Như Jesus

Bài số:372 - Châu Báu Vua Jesus Christ

Bài số:223 - Chèo Ra

Bài số:729 - Chỉ Có Jêsus

Bài số:746 - Chỉ Một Niềm Tin

Bài số:722 - Chỉ Tin Cậy Chúa

Bài số:162 - Chỉ Tin Nơi Ngài

Bài số:806 - Chỉ Vì Tội Tôi

Bài số:829 - Chiến Binh Thập Tự

Bài số:633 - Chiên Lạc Trở Về

Bài số:250 - Chiều Xưa

Bài số:390 - Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Bài số:625 - Chính Jêsus

Bài số:267 - Chỗ Kẻ Đá Vững An

Bài số:248 - Christ Chữa Bịnh

Bài số:158 - Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc

Bài số:281 - Christ Hiểu Rõ Tâm Trạng

Bài số:263 - Christ Nắm Tôi Thật Chặt

Bài số:103 - Christ Phục Sanh